Шестте Мислещи Шапки на Дебоно

5,59 лв. 20,00 лв.
+ -

Този метод, чиято цел е провокирането на мисленето извън утвърдените му мисловни схеми, служи за резгледането на на проблем от шест различни гледни точки под формите на шапки, всяка с различно значение и роля. Всяка шапка символизира птделен тип мислене. Нашият продукт инструмент за определяне на преобладаващ стил мислене в група. Можете да го ползвате с @edu.mon.bg през приложението PowerApps на Microsoft